Fackförbund för anställda i leksaksbutiker

fackforbund-leksaksbutikLeksaksbutiker är många barns absoluta favoritplats. Leksaker på golvet, väggarna och i taket, så långt ögat når. Även för många anställda är butiken en plats där barns önskningar går i uppfyllelse och glädje är de huvudsakliga temat. Samtidigt gäller samma regler som på andra arbetsplatser. Tider ska passas, pass ska arbetas och säljmål ska uppnås. Även om leksaksbutiker kan verka lättsamma platser så lever de anställda under samma krav som andra butiksanställda. Detta gör att medlemskap i fackförbund borde vara lika självklart för anställda i leksaksbutiker som i anställda i alla andra butiker. Medlemskap i fackförbund kan ge dig som arbetar i en leksaksbutik många fördelar. Exempelvis kan du få hjälp att förhandla om lön och påverka din arbetsmiljö.

Medlemskap i fackförbund en självklarhet

Att vara medlem i ett fackförbund har historiskt sett varit en självklarhet. Det spelar ingen roll om du arbetat i leksaksbutik, gruva eller klädaffär, fackförbundens roll har varit lika stark för det. Trots att mycket har förändrats de senaste decennierna så står fackförbunden starka. Andelen svenskar som är medlemmar har sjunkit något. Trots det måste medlemskap i fackförbund fortfarande ses som en självklarhet. Detta då fackförbunden kämpar för rättvisa löner, en bra arbetsmiljö, jämställdhet och mycket mer.

Fackförbund allt viktigare när leksakshandlarna växer

Då leksakshandlare i Sverige blir allt större och starkare i takt med att konkurrensen växer blir fackförbundens roll allt viktigare. Det kan vara svårt för dig som en enda person att känna att du har något att säga till om mot en internationell leksakskoncern som BR eller Toys R’ Us. Det kan samtidigt vara svårt för stora företag med tusentals anställda att lyssna till anställdas önskemål samtidigt. Genom att gå ihop i ett fackförbund kan villkor ställas som du inte vågat ställa själv. Samtidigt blir det lättare för företaget då de endast behöver förhandla med en samlad röst istället för varje butik eller ännu svårare, varje anställd.

Hitta rätt fackförbund och få rätt stöd

För att du ska få rätt stöd i svåra situationer och någon som står upp för det frågor anser betyder mest så är det viktigt att du är medlem i rätt fackförbund. För dig som arbetar i en leksaksaffär är det ett fackförbund för anställda inom butik och dagligvaruhandel som gäller, exakt vilka fackförbund du kan bli medlem i kan du se på Fackförbund.com, där du även kan se fackens villkor och krav. Fackförbund som exempelvis Handels kämpar för butiksanställdas löner, arbetstider, arbetsmiljö och mycket mer. Genom att gå med gör du din röst hörd genom att göra fackförbundets röst starkare.