Den svenska leksaksmarknaden domineras idag av ett mindre antal företag. Några uppstickare finns fortfarande men det är främst stora kedjor så som Toys”R”Us, Lekmer och Lekia som de flesta tänker på när leksakerna ska köpas in.

Utvecklingen har tydligt gått från många små lokala handlare till några få större företag. Det är inte heller ovanligt att olika företag inom leksaksbranschen delvis samarbetar för att därigenom skapa synergieffekter och pressa kostnaderna. Det kan gälla inköpskanaler likväl som marknadsföring. Däremot är det knappast direkta konkurrenter utan företag som bara delvis jobbar mot samma marknader. Ett tydligt exempel är det samarbete som skapats mellan Lekia och Babyproffsen gällande inköp  och logistik.

Orsaken till denna utveckling kan ses i branschens historiska utveckling med dagens fokus på bredare konkurrens, pressade priser och tydligare globalisering.

 

svenska-leksaksmarknaden

Historia och utveckling

Många av de idag mycket stora leksakskedjor som dominerar i Sverige grundades under 50-talet. BR Leksaker (från Danmark) grundades 1950 och tog steget över till att bli en ren leksaksbutik 1963. De sålde då sina produkter i en liten kiosk.  Även Toys”R”Us har en historia som går tillbaka till denna tid. År 1948 grundades leksaksföretaget som en reaktion på den stora babyboom som skedde efter Andra världskriget.

På den tiden var det mycket vanligt med små leksaksbutiker som inte hade något större samarbete med andra inom branschen. Försäljningen var lokal och kunderna kom främst från den stad butiken fanns i. Företagen växte och bildade större leksakskedjor som med tiden även etablerade sig i flera länder. Idag finns exempelvis Toys”R”Us i över 25 länder.

Företagens vilja att expandera utomlands samt utvecklingen av E-handeln kan sägas vara de två tydligaste faktorerna för den utveckling som leksaksbranschen varit med om. Via E-handeln skapas en helt ny konkurrenssituation och de stora leksakskedjorna fortsätter att ta marknadsandelar.

Konkurrens

Den allra största enskilda faktor som förändrat leksaksbranschen de senaste åren är internet. Efter att handeln online utvecklats har konkurrensen mellan butikerna fått en helt ny nivå. Tidigare kunde små lokala butiker överleva tack vare att det inte fanns någon större konkurrens. Men när nu konkurrensen ökar över nätet har det blivit dödsstöten för en del av de mindre företagen.

Detta är även en av orsakerna till att det finns mycket få lokala små leksaksbutiker. De allra flesta är anslutna till exempelvis Lekia eller Toys”R”Us. Det är helt enkelt inte ekonomiskt lönsamt att driva dessa företag på egen hand vilket gör at det blir några få stora aktörer som i stort sett dominerar hela leksaksmarknaden.

Framtidens leksaksmarknad

Ser man trender som utvecklat sig starkt senaste åren är det tydligt att digitala lösningar och digitala leksaker är framtiden. E-handeln ökar starkt år från år och på hemsidorna presenteras leksakerna