Lekia är (enligt dem själva) ”Sveriges ledande leksakskedja”. Det ligger även en hel del i detta då de har ca 110 butiker runt om i landet, dubbelt så många som exempelvis Toys”R” Us. Längst i söder finns butiken i Trelleborg och den mest norrut ligger i Kiruna. De allra flesta har alltså nära till en Lekiabutik. Dessutom finns de online även någon försäljning inte sker där.

Enbart fysiska butiker

lekiaTill skillnad mot många andra leksakskedjor i Sverige erbjuder inte Lekia någon E-handel. De har en hemsida men här hittas främst information om butiker, nyhetsflöde och kontaktmöjligheter.

Butikerna runt om i landet har även något olika inriktning, vilket kan ses på hemsidan. Av Lekias fem produktkategorier Leksaker, Baby, Film, Multimedia och Panduro är det enbart ett fåtal som erbjuder hela utbudet. De olika butikerna inom kedjan kan alltså rikta in sig olika mycket på olika delar av leksaksutbudet.

Utbudet i butikerna är däremot mycket stort. Här finns allt från babyprodukter och uteleksaker till cyklar, kläder och sällskapsspel. Inte sällan har de även ett hörn där barnen kan prova på vissa leksaker. Som ett exempel har vissa ett stort Legobord som bjuder in barnen till att använda sin fantasi – och önska sig mer Lego.

Historia och utveckling

År 2013 gick Lekia samman med Toyteam och bildade därmed Sveriges största leksakskedja. Då var det närmare 90 profilerade butiker och utöver det ca 50 som samarbetade på inköpsbasis. Vid sammanslagningen beräknades den nya kedjan omsätta ca 800 miljoner per år.

Den stora sammanslagningen genomfördes genom att Toyteams butiker gick in som delägare i Lekia och även som medlemmar hos dem.

I och med detta försvann alla Toyteams butiker sakta men säkert. De påbörjade omprofileringen med målet att vara helt och hållet vara klar under hösten 2014. Enligt styrelseordföranden i den nya kedjan LEKIA var sammanslagningen ett måste för att ”möta framtidens utmaningar”.  I en intervju nämnde han även att ett ”utbyggt IT-stöd är viktigt”. Däremot har detta ännu inte speglats sig i någon E-handel.

Nutid

Utöver sammanslagningen med ToyTeam har även Lekia byggt upp ett samarbete med Babyproffsen. Från i början av 2015 samarbetar företagen gällande främst inköp och varuförsörjning. Utöver det har butikerna fått möjligheten att dubbelprofilera sig. I mån av plats kan exempelvis Lekiabutiker välja att lyfta fram varumärken Babyproffsen. Därmed skapades en win-and-win situation där bägge kedjorna kunde marknadsföra bägges produkter.

Genom att erbjuda lokala leksaksaffärer att ansluta sig till kedjan, samt sammanslagning och samarbeten har Lekia nått titeln ”Sveriges största leksakskedja”. Detta åtminstone om man ser till antalet butiker.